Inloggen
Voedselbank

De voedselbank is een voorziening die kosteloos levensmiddelen verstrekt aan mensen die, voorlopig en om verschillende redenen, financieel niet in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien. Een voedseltas wordt voor maximaal gedurende een periode van 3 jaar verstrekt.
Een voedselbank is in de regel een particulier initiatief.

Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk fungeert als uitgiftepunt van de Voedselbank Oost-Achterhoek. Wekelijks worden voedselpakketten uitgereikt aan huishoudens. Dat gebeurt elke vrijdagmiddag tussen 14.30 en 16.00 uur.

Mensen die hierover vragen hebben kunnen telefonisch contact met ons opnemen: 06-33 81 70 54 (tijdens de openingsuren), of 06-23 50 08 18


 

Coördinatoren van de voedselbank zijn Alie Grooten en Thea Dunnewold.

De medewerkers van het uitgiftepunt:

 

.